Kamica

Kamica jest to grupa chorób polegających na tworzeniu się ka­mieni, czyli tworów patologicznych w przewodach i narządach jamy ciała. Mechanizm ten polega na wytrącaniu się z płynów ustrojowych złogów soli nierozpuszczalnych w danym środowisku, które łączą się w większe skupiska. Spowodowane jest to zastojem wydzieliny, na ogół z towarzyszącym stanem zapalnym. Zmiany struktury koloidów ochron­nych powodują wypadanie cząsteczek z roztworów. Cząsteczki groma­dzą się na różnych ciałach, np. na złuszczonych nabłonkach, pasoży­tach, koloniach drobnoustrojów, tworzących tzw. jądra kamieni (ośrodki krystalizacji).

Kamienie prowadzą do napadów bólowych, popularnie zwanych „kolkami”. Wielkość kamieni może być bardzo różna — od ziarna piasku aż po całkowity „odlew” narządu (przewodu). Kamień zamyka­jąc mechanicznie przewód może utrudniać lub całkowicie uniemożli­wić odpływ wydzieliny (wydaliny), prowadząc np. do bezmoczu (kamica nerkowa) lub żółtaczki (kamica wątrobowa). Najczęst­szymi postaciami kamicy są: kamica moczowa i wątrobowa. Inne po­stacie kamicy — trzustkowa, ślinianek – zdarzają się rzadko.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.