Rozpad komórek drobnoustrojów

Rozmnażające się komórki chorobotwórczego drobnoustroju są ni­szczone przez specjalnie wytworzone w organizmie białka zwane gamma-globulinami oraz przez komórki żerne (fagocyty). Niektóre gamma-globuliny, zwane lizynami, rozpuszczają np. bak­terie (niszczą ich błonę komórkową).

Drobnoustroje zbudowane są ze związków (białek i ich połączeń) to­ksycznych dla organizmu. Związki te nazwano toksynami wew­nątrzkomórkowymi albo endotoksynami. Zawarte w pro­duktach rozpadającej się komórki drobnoustroju, na zakażony orga­nizm działają wielokierunkowo. Na przykład człowiek zakażony du­rem brzusznym jest tak silnie zatruty endotoksynami pałeczek duru brzusznego, że oprócz innych objawów wykazuje także objawy psy­chiczne (odurzenie, ogłupienie). Endotoksyny takich bakterii, jak pa­łeczki czerwonki, pałeczki durów rzekomych, przecinkowce cholery, zaburzają silnie przepuszczalność nabłonka w jelitach, prowadząc do niebezpiecznych biegunek (odwodnienie organizmu).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.