Rozmnażanie się drobnoustrojów

Drobnoustroje rozmnażając się w organizmie zużywają związki che­miczne zawarte w żywych komórkach, co prowadzi do uszkodzenia i niszczenia tych komórek, a tym samym do uszkodzenia tkanek i narzą­dów. Wirusy po wniknięciu do wnętrza komórek kopiują swoje czą­steczki niszcząc komórki. Bakterie, grzyby i pierwotniaki uszkadzają strukturę komórek organizmu najczęściej za pośrednictwem enzymów zewnątrzkomórkowych i zużywają białka, węglowodany i inne związki chemiczne do budowy własnych komórek.

Szybkość rozmnażania się drobnoustroju chorobotwórczego i ściśle z tym związana intensywność szkodliwego działania na organizm zależą m.in. od takich cech, jak zdolność wnikania drobnoustrojów do wnę­trza tkanek, ilość i jakość wytwarzanych produktów toksycznych, szybkość przystosowania się drobnoustroju do warunków panujących w zakażonym organizmie (okres wylęgania choroby). O natężeniu chorobotwórczego działania w znacznym stopniu decyduje obro­na organizmu. Przy osłabionej obronie organizmu rozwój drobnoustro­ju jest intensywniejszy niż w warunkach normalnych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.