CHOROBOTWÓRCZOŚĆ DROBNOUSTROJÓW

Chorobotwórczość nie jest pojęciem zbyt ścisłym. Ogólnie przyjmuje się, że każde niekorzystne działanie drobnoustroju na orga­nizm, wywołujące nawet niewielkie zaburzenie jego prawidłowych czynności, jest chorobotwórcze. Spośród szeregu mechanizmów choro­botwórczego działania drobnoustrojów do ważniejszych należą:

a)  rozmnażanie się drobnoustrojów w organizmie z równoczesnym niszczeniem jego żywych komórek i tkanek;

b)  rozpad komórek drobnoustrojów (u wirusów rozpad pojedynczych cząsteczek, zwanych wirionami) i toksyczne działanie na organizm ich produktów rozpadu;

c)   wydzielanie przez drobnoustroje (poza żywą komórkę) toksyn, zwanych także jadami, oraz enzymów zewnątrzkomórkowych, nazy­wanych czasem enzymami toksycznymi, które po dostaniu się do organizmu rozpuszczają jego komórki.

Organizm zakażony odpowiada obronnie na atak drobnoustrojów. Wzrasta temperatura ciała, tworzy się stan zapalny ogólny lub miej­scowy, podejmują działanie komórki obronne, czyli leukocyty, tworzą się ropnie). Działanie drobnoustrojów na organizm i odpowiedzi organizmu składają się na zjawisko biologiczne zwane chorobą zakaźną.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.