Kalcytriol — czynna postać witaminy D3

Kalcytriol jest to hormon będący pochodną cholesterolu, wytwa­rzany w ostatecznej formie w nerkach. Jego prekursor, witamina D3, powstaje w skórze pod wpływem promieniowania nadfioletowego lub jest dostarczana z pokarmem. W wątrobie witamina D3 przekształcana jest w prohormon kalcyfediol, oznaczany jako 25-OHD3 lub 25-hydroksycholekalcyferol. W nerkach związek ten ulega przemianie w czynny hormon kalcytriol, oznaczany jako 1,25 (OH)2D3 lub 1,25-dwuhydroksycholekalcyferol (1,25-dwuhydroksy-witamina D3). Hormon ten zwiększa wchłanianie wapnia w jelitach, ponadto stymu­luje uwalnianie wapnia z kości potęgując działanie parathormonu oraz zwiększa wchłanianie zwrotne jonów wapniowych i fosforanów w kanalikach nerkowych. Wytwarzanie kalcytriolu jest stymulowane przez parathormon, a hamowane przez kalcytoninę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.