Hormony kory nadnerczy

Nadnercza są to parzyste gruczoły znajdujące się w jamie brzusznej, poza otrzewną, powyżej nerek. Składają się z dwu różnych gruczołów dokrewnych: kory nadnerczy stanowiącej ich część zewnętrzną oraz rdzenia nadnerczy otoczonego przez korę.

Kora nadnerczy wytwarza z cholesterolu trzy rodzaje hormonów steroidowych: mineralokortykosteroidy, glikokortykosteroidy i androgeny nadnerczowe.

Mineralokortykosteroidy. Są to hormony wytwarzane przez ze­wnętrzną warstwę komórek kory nadnerczy, zwaną warstwą kłębkowatą. Najważniejszym przedstawicielem tej grupy hormo­nów jest aldosteron, znacznie słabsze działanie wykazuje dezoksykortykosteron (DOC). Mineralokortykosteroidy działają przede wszystkim na nerki, w których zwiększają wchłanianie zwrotne soli (NaCl), wody oraz wydalanie potasu. W konsekwencji zwiększa się objętość płynu zewnątrzkomórkowego i krwi oraz wzra­sta w nich stężenie jonów sodu (Na+), a obniża się stężenie jonów po­tasu (K+).

Wydzielanie aldosteronu pobudza angiotensyna II. Hormon ten jest wytwarzany we krwi z nieczynnego prekursora za pośrednictwem enzymu — reniny. Reninę z kolei wytwarza tzw. aparat przykłębkowy nerek wtedy, gdy zmniejsza się ciśnienie krwi w tętnicy nerkowej lub zmniejsza się objętość płynu pozakomórkowego. Wydzielanie aldosteronu jest pobudzane także bezpośrednio przez wzrost stężenia jonów potasu we krwi oraz w niewielkim stopniu przez adrenokortykotropowy hormon przysadki (ACTH). Nadmiar al­dosteronu prowadzi do nadmiernego zatrzymywania w organizmie wo­dy i jonów sodu. Następstwem tego stanu jest nadciśnienie i obrzęki. Niedobór aldosteronu zwiększa stężenie we krwi jonów potasu oraz powoduje odwodnienie organizmu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.