Erytropoetyna

Erytropoetyna jest hormonem wydzielanym w nerkach, pobudzają­cym wytwarzanie krwinek czerwonych w szpiku kostnym. Wytwarza­nie jej zwiększa się pod wpływem niedotlenienia nerek oraz pod wpły­wem testosteronu.

Angiotensyna II

Angiotensyna II jest hormonem peptydowym powstającym we krwi. Czynnikiem początkującym wytwarzanie tego hormonu jest renina — enzym uwalniany z nerek, który odszczepia od frakcji alfa globulinowej białek osocza nieczynny prekursor hormonu — angiotensynę I. Przy udziale tzw. enzymu konwertującego angio­tensyna I przekształca się w angiotensynę II.

Angiotensyna II pobudza wydzielanie aldosteronu w korze nadner­czy, wpływa kurcząco na naczynia krwionośne oraz zwiększa uwalnia­nie noradrenaliny na zakończeniach nerwów współczulnych.

Przedsionkowy peptyd natriuretyczny

Przedsionkowy peptyd natriuretyczny (ANP) jest hormonem peptydowym wydzielanym przez komórki mięśnia sercowego, przede wszystkim w przedsionkach. Wywiera on silne działanie na nerki, po­wodując zwiększone wydalanie wody, sodu i w mniejszym stopniu po­tasu. Ponadto ANP działa silnie naczyniorozszerzająco i hamuje dzia­łanie angiotensyny II na naczynia krwionośne. Wydzielanie ANP sty­mulowane jest przez rozciąganie przedsionków, będące następstwem zwiększonego wypełnienia serca krwią np. przy zwiększeniu objętości krwi krążącej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.