Żołądek

Żołądek (gaster, uentriculus) leży pod przeponą, w nadbrzuszu i pod lewym łukiem żebrowym. Kształt żołądka jest bardzo zmienny: w pio­nowej postawie ciała przyjmuje najczęściej kształt haka. W żołądku odróżnia się część wpustową, której wpust łączy się z przełykiem, dno, trzon i część odźwiernikową z odźwiernikiem – jest to mie­jsce przejścia żołądka w dwunastnicę. Ponadto w żołądku wyróżnia się ściany przednią i tylną. Ściany te po stronie prawej łączy wklęs­ła krzywizna mniejsza, a po stronie lewej — wypukła krzy­wizna większa żołądka.

Błona śluzowa żołądka wytwarza fałdy podłużne, przebiegają­ce równolegle do krzywizny mniejszej żołądka. Na fałdach tych tworzy mniejsze fałdy zwane pólkami żołądkowymi, zawierające tzw. dołeczki żołądkowe, w których znajdują się ujścia gruczołów błony śluzowej żołądka. Gruczoły występują głównie w trzonie i w dnie żołądka. Zbudowane są z komórek głównych, okładzinowych, srebrochłonnych i śluzowych.

Błona mięśniowa żołądka składa się z trzech warstw: podłuż­nej, okrężnej i skośnej. Włókna mięśniowe warstwy okrężnej otaczają­ce odźwiernik tworzą mięsień zwieracz odźwiernika. Zewnątrz cały żołądek pokrywa otrzewna.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.