Układ trawienny

Układ trawienny (pokarmowy) składa się z przewodu pokarmowego z jego gruczołami oraz narządów pomocniczych — zębów i języka. Przewód pokarmowy rozpoczyna się szparą ustną a kończy odbytem. Do przewodu pokarmowego należą: jama ustna, gardło, przełyk, żołą­dek, jelito cienkie (dwunastnica, jelito czcze i kręte), jelito grube (jeli­to ślepe, okrężnica, odbytnica) oraz wątroba i trzustka.

Ściana przewodu pokarmowego składa się przeważnie z trzech warstw: błony zewnętrznej, błony mięśniowej i błony śluzowej. Bło­nę zewnętrzną, osłaniającą narządy przewodu pokarmowego, tworzy tkanka łączna właściwa wiotka lub zbita. Narządy położone w jamie brzusznej są dodatkowo pokryte błoną surowiczą zwaną otrzewną. Błona mięśniowa zbudowana jest przeważnie z tkanki mięśniowej gładkiej. Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowa­na występuje tylko w jamie ustnej, gardle, częściowo w przełyku i od­bytnicy. Błona mięśniowa w ścianach narządów przewodu pokarmowe­go, z wyjątkiem żołądka, ma dwie warstwa włókien – podłużną i ok­rężną. Warstwa podłużna układa się zewnętrznie, a warstwa okrężna — wewnętrznie. Błona śluzowa zbudowana jest z nabłonka pła­skiego lub walcowatego oraz z tkanki łącznej i warstwy włókien mięśniówki gładkiej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.