Otrzewna

Otrzewna (peritoneum) jest cienką, gładką błoną surowiczą, pokry­wającą narządy i ściany jamy brzusznej oraz miednicy. Zewnętrzną warstwę otrzewnej stanowi nabłonek jednowarstwowy płaski, a wew­nętrzną tworzy tkanka łączna włóknista. Otrzewna jest bardzo bogato unaczyniona oraz unerwiona, zawiera liczne naczynia chłonne.

Otrzewną pokrywającą ściany jamy brzusznej i miednicy nazywa się otrzewną ścienną, część, która pokrywa narządy — otrzew­ną trzewną. Narządy pokryte otrzewną całkowicie są położone wewnątrz-otrzewnowo, narządy pokryte przez nią częściowo są położone zewnątrz-otrzewnowo. Otrzewna ścienna przechodząc w otrzewną trzewną tworzy fałdy składające się z dwóch blaszek, zwane krezkami lub więzadłami. Między blaszkami otrzewnej znajduje się włosowata przestrzeń zwana jamą otrzewnej. Wy­pełnia ją, wydzielany przez otrzewną, płyn surowiczy zwilżający po­wierzchnie narządów i ścian.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.