Jelito grube

Jelito grube stanowi końcową część przewodu pokarmowego. Dzieli się na jelito ślepe, okrężnicę i odbytnicę.

Jelito ślepe (cecum), zwane również kątnicą, leży w prawym dole biodrowym. Ma kształt worka rozszerzonego na dole, u góry przedłuża się w okrężnicę. Od ściany przyśrodkowej tylnej jelita ślepego od­chodzi wyrostek robaczkowy (appendix uermiformis). Ma on kształt cienkiej rurki długości ok. 8 cm. W tkance podśluzowej wy­rostka robaczkowego leżą bardzo liczne grudki chłonne, dlatego zwa­ny jest on migdałkiem jamy brzusznej.

Okrężnica (colon) ma pofałdowane ściany; uwypuklenia na ze­wnątrz zwane są wypukleniami okrężnicy, wpuklenia do światła jelita fałdami półksiężycowatymi. Uwzględniając położenie, okrężnicę dzieli się na: wstępującą, poprzeczną, zstępującą i esowatą. Okrężnica wstępująca biegnie po prawej stronie ja­my brzusznej od prawego dołu biodrowego do wątroby. Okrężnica poprzeczna biegnie spod wątroby pod śledzionę, zataczając łuk wypukły ku dołowi i przodowi. Więzadła i krezka łączą ją z żołądkiem i tylną ścianą brzucha. Okrężnica zstępująca spod śledziony zstępuje w dół do lewego dołu biodrowego, w którym przedłuża się w okrężnicę esowatą, czyli esicę, tworzącą pętlę w kształcie li­tery S. Ramię górne esicy leży w dole biodrowym, ramię dolne położo­ne jest w miednicy mniejszej, gdzie na wysokości drugiego lub trzecie­go kręgu krzyżowego przedłuża się w odbytnicę.

Ściana okrężnicy ma budowę trój warstwową. Warstwa środkowa tworzy trzy pasma mięśni gładkich o podłużnym przebiegu, zwane taśmami okrężnicy. Biegną one od podstawy wyrostka robacz­kowego do początku odbytnicy. Ich napięcie skraca okrężnicę, tak że ściana jelita układa się w fałdy.

Odbytnica (recturn) leży w miednicy mniejszej, biegnie w dół wzdłuż kości krzyżowej, przebija mięśnie dna miednicy i kończy się otworem zwanym odbytem (anus). Odbytnica dzieli się na część górną, nazy­waną bańką odbytnicy, i część dolną, otoczoną mięśniami krocza, tworzącą kanał odbytowy. Bańka odbytnicy u mężczyzny z przo­du graniczy z pęcherzem moczowym, sterczem, pęcherzykami nasien­nymi i moczowodami. U kobiety przed odbytnicą leży macica i poch­wa, oddzielone od odbytnicy zagłębieniem odbytniczo-macicznym otrzewnej (jama Douglasa).

Błona śluzowa odbytnicy w bańce tworzy 2 lub 3 fałdy po­przeczne, a w kanale odbytowym fałdy podłużne, zwane słupami odbytniczymi. Pod nimi bliżej odbytu leży bogaty splot żylny. Błona mięśniowa w pobliżu odbytu tworzy mięsień zwieracz wew­nętrzny odbytu. Z zewnątrz kanał odbytowy otoczony jest mięśniem zwieraczem zewnętrznym odbytu wchodzącym w skład przepony mie­dnicy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.