Jelito cienkie

Jelito cienkie dzieli się na dwunastnicę i jelito krezkowe, składające się z jelita czczego i jelita krętego.

Dwunastnica (duodenum) ma kształt podkowy. Wyróżnia się w niej części: górną, zstępującą, poziomą oraz wstępującą. Początkowy roz­szerzony odcinek części górnej zwany jest opuszką dwunastnicy. Część górna dwunastnicy położona jest wewnątrzotrzewnowo, po­zostałe odcinki — zewnątrzotrzewnowo.

Dwunastnica leży na ścianie tylnej brzucha, na wysokości od pierw­szego do trzeciego kręgu lędźwiowego. Jej część wklęsła obejmuje gło­wę trzustki, powierzchnia tylna części zstępującej pokrywa wnękę nerki prawej i jej korzeń. Do powierzchni tylnej części poziomej przy­lega żyła główna dolna i aorta brzuszna, a części górnej – żyła wrot- na i przewód żółciowy wspólny. Błona śluzowa dwunastnicy, z wyjąt­kiem opuszki, tworzy bardzo wysokie i gęsto ułożone fałdy okrężne, a na nich drobniejsze fałdy zwane kosmkami jelitowymi. Na przyśrodkowej ścianie części zstępującej znajduje się tzw. brodaw­ka dwunastnicza większa. Znajduje się na niej wspólne ujście przewodu żółciowego wspólnego i przewodu trzustkowego, otoczone mięśniem zwieraczem bańki wątrobowo-trzustkowej — Oddiego.

Jelito krezkowe rozpoczyna się po lewej stronie kręgosłupa, na wysokości drugiego kręgu lędźwiowego, zgięciem dwunastniczo-czczym, a kończy się w prawym dole biodrowym ujściem krętniczo-kątniczym do jelita grubego. W ujściu znajduje się utworzo­na z błony śluzowej i błony mięśniowej jelita zastawka krętniczo-kątnicza. Jelito krezkowe przymocowane jest do tylnej ściany brzucha krezką. Brzeg krezki (15 cm) przyczepiający się do tylnej ściany brzucha jest znacznie krótszy od brzegu jelitowego (ok. 5 m). Ta różni­ca powoduje, że jelito jest silnie pofałdowane w tzw. pętle jelito- we. Pętle jelita czczego i krętego wypełniają większą część jamy brzusznej i miednicy mniejszej.

Błona śluzowa ściany jelita krezkowego wytwarza fałdy okrężne, na których mieszczą się kosmki jelitowe. W błonie śluzowej występują grudki chłonne pojedyncze i skupione.

Wysokość i liczba fałdów okrężnych oraz kosmków jelitowych w miarę przesuwania się w kierunku jelita grubego zmniejsza się, wzra­sta natomiast liczba grudek chłonnych skupionych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.