Tchawica i oskrzela

Tchawica (trachea) jest przedłużeniem krtani ku dołowi. Na wyso­kości czwartego kręgu piersiowego, po prawej stronie kręgosłupa, dzieli się na oskrzela główne prawe i lewe, tworząc rozdwojenie. Tchawica ma kształt rury zbudowanej z chrząstek o podkowiastych kształtach, połączonych więzadłami obrączkowatymi. Ściana tylna tchawicy nie ma rusztowania chrzęstnego i nazywa się ścianą błoniastą. Zawiera ona tkankę łączną i mięśnie gładkie działające podczas kaszlu. Wnętrze tchawicy wyścieła błona śluzowa pokryta na­błonkiem wielorzędowym urzęsionym, zawierająca gruczoły śluzowe i surowicze.

Oskrzela główne (bronchi principales) mają budowę podobną do tchawicy. Oskrzele główne p r a w e jest krótsze, ma większą średnicę i przebiega bardziej pionowo. Oskrzele główne lewe jest dłuższe, ma mniejszą średnicę i biegnie poziomo. Oskrzela główne dzielą się we wnęce płuca na oskrzela płatowe. Oskrzele główne prawe dzieli się na oskrzela płatowe górne, środkowe i dolne, a oskrzele główne le­we – na oskrzela płatowe górne i dolne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.