Nos i jama nosowa

Nos zewnętrzny (nasus externus) jest zbudowany z kości i chrząst­ki pokrytych skórą, która zawiera gruczoły potowe i łojowe. W nosie zewnętrznym wyróżnia się: nasadę, grzbiet, koniuszek i skrzydła, które ograniczają owalne otwory, zwane nozdrzami przednimi.

Jama nosowa (cavum nasi) rozpoczyna się nozdrzami przednimi, które prowadzą do przedsionka nosa, a następnie do jamy nosowej. Przedsionek pokryty jest skórą zawierającą włosy, gruczoły łojo­we i potowe. Przegroda nosa, zbudowana z kości (blaszka pionowa kości sitowej i lemiesz), chrząstki oraz z przodu ze skóry i tkanki pod­skórnej (część błoniasta), dzieli jamę nosową na połowy prawą i lewą. Ze ściany bocznej uwypuklają się do światła jamy trzy małżowiny nosowe: górna, środkowa i dolna, które dzielą każdą połowę jamy na trzy przewody nosowe: górny, środkowy i dolny. Z przewoda­mi nosowymi łączą się zatoki przynosowe, będące przestrzenia­mi pneumatycznymi w kościach czaszki; ich ściany pokrywa błona śluzowa. Wyróżnia się zatoki szczękowe, czołowe, klinowe oraz komór­ki sitowe. Do przewodu nosowego górnego otwiera się zatoka klinowa i komórki sitowe tylne, do środkowego — zatoki szczękowa i czołowa oraz komórki sitowe przednie. W przewodzie nosowym dolnym kończy się przewód nosowo-łzowy. Z tyłu wszystkie przewody nosowe łączą się z przewodem nosowo-gardłowym, który przechodzi przez nozdrza tylne w część nosową gardła.

Ściany jamy nosowej pokryte są błoną śluzową, w której można wyróżnić pole oddechowe i pole węchowe. Pole oddecho­we zajmuje dolną i środkową części jamy nosowej. Okolica ta zawie­ra nabłonek wielowarstwowy urzęsiony oraz liczne gruczoły surowi­cze i mieszane, tkankę łączną siateczkową i pojedyncze grudki chłon­ne. Pod nabłonkiem leży warstwa naczyń żylnych w postaci gęstych sieci, szczególnie obfitych w obrębie małżowin. Pole węchowe zajmuje górną część jamy nosowej i pokryte jest nabłonkiem węcho­wym zawierającym pręciki węchowe, mające zdolność odbie­rania wrażeń węchowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.