Gardło i krtań

Gardło (pharynx) jest następnym odcinkiem dróg oddechowych gór­nych. Opis gardła jest podany w części dotyczącej układu trawienne­go.

Krtań (larynx) leży poniżej nasady języka i kości gnykowej, do przodu od części krtaniowej gardła. W dolnym odcinku na wysokości siódmego kręgu szyjnego krtań przechodzi w tchawicę. Krtań zbudowana jest z chrząstek tworzących jej szkielet oraz z wię­zadeł, mięśni i błony śluzowej. Chrząstki dzielą się na nieparzy­ste i parzyste. Spośród chrząstek nie­parzystych dobrze widoczna jest chrząstka tarczowata, która składa się z dwóch płytek ustawio­nych pod kątem — tworzą one wy­niosłość krtaniową. Parzyste chrząstki nalewkowate mają kształt trójściennego ostrosłupa i leżą ku tyłowi na płytce chrząstki pierścieniowatej. Pomiędzy kątem chrząstki tarczowatej a chrząstkami nalewkowatymi biegną więzadła głoso­we i mięśnie głosowe, wyżej przebiegają więzadła przedsionkowe.

Błona śluzowa pokrywa chrząstki, mięśnie i więzadła i wytwarza nad więzadłami głosowymi fałdy (struny) głosowe, a nad więzadłami przedsionkowymi — fałdy przedsionkowe. Przestrzeń za­wartą pomiędzy fałdami głosowymi i chrząstkami nalewkowatymi na­zywa się szparą głośni. Wymienione fałdy dzielą jamę krtani na trzy piętra: przedsionek krtani (piętro górne) sięgający do fałdów przedsionkowych, jamę pośrednią (piętro środkowe), leżącą pomiędzy fałdami przedsionkowymi a fałdami głosowymi i jamę podgłośniową (piętro dolne), która zajmuje przestrzeń od fałdów głosowych do tchawicy.

W górnej części krtani leży nagłośnia. W czasie połykania zamy­ka ona wejście do krtani, zapobiegając przedostawaniu się pokarmów z gardła do jamy krtani. Wejście do krtani łączy jamę gardła z jamą krtani.

Mięśnie krtani warunkują zwężanie i rozszerzanie szpary głośni, która jest inna przy oddychaniu i fonacji, oraz regulują napięcie wię­zadeł i fałdów głosowych, przez co decydują o sile i wysokości głosu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.