Układ nerwowy obwodowy

Nerwy czaszkowe, w liczbie 12 par, odchodzą od podstawy mózgu i wychodzą z jamy czaszki przez otwory podstawy czaszki . Idąc od przodu ku tyłowi w kolejności są to nerwy: I — węchowy, II – wzrokowy, III — okoruchowy, IV – bloczkowy, V – trójdzielny, VI — odwodzący, VII – twarzowy, VIII – przedsionkowo-ślimakowy, IX – językowo-gardłowy, X – błędny, XI — dodatkowy, XII — podjęzykowy. Nerw I- węchowy jest nerwem czuciowym. Włókna tworzące ten nerw rozpoczynają się w polu węchowym błony śluzowej jamy nosowej. Nerw II — wzrokowy jest także nerwem czucio­wym. Przewodzi bodźce świetlne z siatkówki gałki ocznej do mózgo­wia. Nerw III — okoruchowy, nerw IV — bloczkowy oraz nerw VI- odwodzący unerwiają mięśnie zewnątrzgałkowe i wew­nątrzgałkowe oraz mięsień dźwigacz powieki górnej. Nerw V – trój­dzielny, mieszany, prowadzi włókna czuciowe i ruchowe. Dzieli się na trzy nerwy: nerw oczny (Vi), nerw szczękowy (V2) i nerw żuch­wowy (V3). Nerw oczny unerwia skórę czoła i nosa, gałkę oczną i aparat ochronny oka, jamę nosową oraz zatokę czołową, klinową i ko­mórki sitowe. Nerw szczękowy oddaje włókna czuciowe do jamy nosowej, podniebienia, zębów i dziąseł szczęki oraz skóry twarzy. Nerw żuchwowy wysyła włókna czuciowe do języka, dziąseł i zę­bów żuchwy, małżowiny usznej i policzka, a włókna ruchowe do mię­śni żwaczy i mięśni dna jamy ustnej. Nerw VII — twarzowy pro­wadzi włókna ruchowe do mięśni wyrazowych twarzy, włókna czucio­we — do brodawek języka, a włókna przywspółczulne przekazuje do ślinianki podżuchwowej i podjęzykowej oraz do gruczołu łzowego. Nerw VIII — przedsionkowo-ślimakowy jest nerwem czucio­wym. Jego część przedsionkowa związana jest z narządem równowagi, natomiast część ślimakowa łączy się z narządem słuchu. Nerw IX – językowo-gardłowy jest nerwem mieszanym. Włókna czuciowe prowadzą do brodawek języka, włókna ruchowe unerwiają mięśnie gardła i podniebienia miękkiego. Włókna przywspółczulne nerwu językowo-gardłowego unerwiają śliniankę przyuszną. Nerw X- błędny jest nerwem mieszanym i przebiega przez całą długość szyi i klatki piersiowej, kończąc się w jamie brzusznej. Oprócz włókien czuciowych i ruchowych zawiera największą liczbę włókien przywspółczulnych. Unerwia gardło, krtań, przełyk, serce, płuca i narządy jamy brzusznej. Nerw XI- dodatkowy prowadzi włókna ruchowe do mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego i mięśnia czworobocznego. Nerw XII – podjęzykowy unerwia ruchowo wszystkie mięśnie języka.

Nerwy rdzeniowe. Od rdzenia kręgowego najczęściej odchodzi 31 par nerwów rdzeniowych: 8 – szyjnych, 12 – piersiowych, 5 — lędź­wiowych, 5 — krzyżowych oraz 1 — guziczny. Nerwy rdzeniowe są nerwami mieszanymi, zawierają włókna czuciowe, ruchowe i autono­miczne.

Każdy nerw rdzeniowy powstaje w kanale kręgowym z połączenia się dwóch korzeni nerwu rdzeniowego – brzusznego, przewo­dzącego włókna ruchowe i współczulne, oraz grzbietowego, za­wierającego włókna czuciowe. Każdy nerw rdzeniowy przez otwór międzykręgowy wychodzi z kanału kręgowego i dzieli się na gałę­zie: oponową, brzuszną, grzbietową i łączącą nerwu rdzeniowego. Gałęzie oponowe (czuciowe) wracają do kanału kręgowego i unerwiają okostną kręgosłupa oraz opony rdzenia kręgowego. Gałęzie grzbietowe unerwiają skórę i mięśnie grzbietu. Gałęzie brzuszne (poza nerwami piersiowymi) zespalają się i tworzą sploty.

Splot szyjny powstaje z gałęzi brzusznych nerwów rdzeniowych szyjnych. Nerwy odchodzące od splotu unerwiają skórę i mięśnie szyi oraz przeponę.

Splot ramienny powstaje z połączenia się gałęzi brzusznych czterech dolnych nerwów rdzeniowych szyjnych i pierwszego piersio­wego. Splot ten leży w dole nadobojczykowym (część nadobojczykowa) i w jamie pachowej (część podobojczykowa). Gałęzie krótkie od­chodzące od części nadobojczykowej unerwiają skórę i mięśnie obrę­czy kończyny górnej i klatki piersiowej, gałęzie długie części podobojczykowej splotu ramiennego unerwiają skórę, stawy i mięśnie kończyny górnej wolnej (tablice VIII i IX). Gałęzie brzuszne nerwów rdzeniowych piersiowych układają się w przestrzeniach mię­dzyżebrowych i zwane są nerwami międzyżebrowymi. Uner­wiają one skórę i mięśnie klatki piersiowej i brzucha oraz przeponę ruchowo, a czuciowo opłucną ścienną i otrzewną ścienną.

Splot lędźwiowo-krzyżowy jest utworzony przez gałęzie brzuszne nerwów rdzeniowych lędźwiowych i krzyżowych oraz gałąź brzuszną nerwu rdzeniowego guzicznego. Splot ten dzieli się na splot lędźwiowy i splot krzyżowy. Splot lędźwiowy otrzymuje włókna od gałęzi brzusznych trzech górnych nerwów lędźwiowych i część włókien z gałęzi brzusznej czwartego nerwu lędźwiowego. Splot krzyżowy powstaje z gałęzi brzusznych dwóch dolnych nerwów lędźwiowych, z gałęzi brzusznych wszystkich nerwów rdzeniowych krzyżowych i nerwu guzicznego. Splot lędźwiowy unerwia skó­rę i mięśnie brzucha oraz mięśnie grupy przedniej i przyśrodkowej uda. Splot krzyżowy wysyła nerwy do skóry i mięśni obręczy kończyny dolnej i krocza oraz do narządów płciowych zewnętrznych. Największym nerwem splotu krzyżowego jest nerw kulszo­wy, unerwiający mięśnie grupy tylnej uda, skórę i mięśnie goleni i stopy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.