Opony mózgowo-rdzeniowe

Mózgowie i rdzeń kręgowy są pokryte trzema oponami. Idąc od ze­wnątrz wyróżnia się kolejno: oponę twardą, oponę pajęczynówkową i oponę miękką.

Opona twarda jest grubą błoną, której blaszka zewnętrzna sta­nowi zarazem okostną kości tworzących jamę czaszki i kanał kręgo­wy. Blaszka wewnętrzna opony twardej mózgowia, zwana blaszką mózgową, tworzy trzy fałdy, które wpuklają się w szczeliny mózgowia. Są to: sierp mózgu, sierp móżdżku i namiot móżdżku. Pomiędzy blaszkami opony twardej mózgowia znajdują się zatoki żylne, odprowadzające krew z mózgowia do żyły szyjnej wewnętrznej.

Opona pajęczynówkowa leży pod oponą twardą i jest od niej oddzielona jamą podtwardówkową.

Opona miękka przylega bezpośrednio do mózgowia i rdzenia kręgowego. Między nią a pajęczynówką znajduje się jama podpajęczynówkowa, wypełniona płynem mózgowo-rdzeniowym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.