Mediatory (przekaźniki) układu wegetatywnego

Przekazywanie impulsów w nerwowym układzie wegetatywnym od­bywa się za pośrednictwem trzech substancji chemicznych — mediato­rów: acetylocholiny, noradrenaliny i adrenaliny. Acetylocholina wydziela się na zakończeniach wszystkich włókien przedzwojowych (tj. w obrębie zwojów wegetatywnych) oraz na zakończeniach wszyst­kich włókien pozazwojowych w układzie przywspółczulnym. Mediato­rem wydzielającym się na większości zakończeń włókien pozazwojo­wych układu współczulnego jest noradrenalina. Wyjątkiem są włókna współczulne unerwiające gruczoły potowe, gdzie mediatorem, jak w układzie przywspółczulnym, jest acetylocholina.

W części rdzennej nadnerczy, tak jak w zwojach wegeta­tywnych, uwalnia się acetylocholina. Mediator ten pobudza w nadner­czach komórki chromafinowe wytwarzające i wydzielające do krwi adrenalinę i niewielkie ilości noradrenaliny.

W zależności od rodzaju mediatora uwalniającego się na zakończe­niach włókien pozazwojowych i działającego na unerwiane przez te włókna narządy dzieli się układ wegetatywny na układ adrenergiczny (wydzielający adrenalinę i noradrenalinę) oraz cholinergiczny (wydzielający acetylocholinę). Układ adrenergiczny obejmu­je przeważającą część układu współczulnego, układ cholinergiczny — układ przywspółczulny i te włókna współczulne, na których zakończe­niach uwalnia się acetylocholina.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.