Mięśnie kończyny górnej

Mięśnie kończyny górnej dzielą się na mięśnie obręczy kończyny górnej i mięśnie kończyny górnej wolnej, do których należą mięśnie: ramienia, przedramienia i ręki.

Mięśnie obręczy kończyny górnej łączą łopatkę i oboj­czyk z kością ramienną. Grupę tę stanowią mięśnie: nadgrzbietowy, podgrzbietowy, obły większy, obły mniejszy, podłopatkowy i naramienny. Mięśnie te współdziałają we wszystkich ruchach w stawie ramiennym. Wszystkie mięśnie tej grupy unerwia część nadobojczykowa splotu ramiennego.

Mięśnie ramienia rozpoczynają się na łopatce, obojczyku i kości ramiennej, a kończą się na końcach bliższych kości przedramie­nia. Tworzą one dwie grupy: przednią i tylną. Grupę przednią stanowią mięśnie: kruczo-ramienny, dwugłowy ramienia i ramienny, unerwione przez nerw mięśniowo-skórny. Mięśnie te zginają kończynę w stawie ramiennym i łokciowym. Grupę tylną tworzą prostowni­ki stawu ramiennego i łokciowego: mięsień trójgłowy ramienia i mię­sień łokciowy, unerwione są przez nerw promieniowy.

Mięśnie przedramienia biorą początek na końcu dalszym kości ramiennej i na kościach przedramienia, a kończą się na koś­ciach ręki po stronie dłoniowej i grzbietowej ręki. Mięśnie te zginają i prostują rękę i palce ręki oraz nawracają i odwracają przedramię i rękę. Zależnie od topografii, mięśnie przedramienia dzieli się na trzy grupy: przednią, tylną i boczną. Grupę przednią stanowią mię­śnie: zginacz łokciowy i promieniowy nadgarstka, nawrotny obły i czworoboczny, dłoniowy długi, zginacz długi kciuka, zginacz powierz­chowny i głęboki palców. Mięśnie tej grupy unerwione są przez nerw łokciowy i nerw pośrodkowy. Grupę tylną tworzą mięśnie: pro­stownik długi i krótki kciuka, odwodziciel długi kciuka, prostownik palców, prostownik wskaziciela, prostownik palca małego, prostownik łokciowy nadgarstka. Mięśnie te unerwione są przez nerw promienio­wy. W skład grupy bocznej wchodzą mięśnie: ramienno-promieniowy, prostownik promieniowy długi i krótki nadgarstka, unerwione przez nerw promieniowy.

Mięśnie ręki ułożone są na dłoni w trzy grupy: 1) mięśnie kłębu, które powodują ruchy kciuka — zginanie, przywodzenie, przeciwstawianie i odprowadzanie; 2) mięśnie kłębika, które zgi­nają, odwodzą i przeciwstawiają palec mały oraz 3) mięśnie środ­kowe, powodujące ruchy prostowania, przywodzenia i odwodzenia palców II, III, IV i V. Mięśnie ręki są unerwione przez nerw pośrodko­wy i nerw łokciowy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.