Mięśnie kończyny dolnej

Mięśnie kończyny dolnej dzieli się na mięśnie obręczy kończyny dolnej i mięśnie kończyny dolnej wolnej, do których należą: mięśnie uda, goleni i mięśnie stopy.

Mięśnie obręczy kończyny dolnej biorą początek na kręgach lędźwiowych, kości krzyżowej i kości miedniczej, a kończą się na kości udowej. Grupę tę stanowią mięśnie: biodrowo-lędźwiowy, zasłaniacz wewnętrzny i zewnętrzny, pośladkowy wielki, średni i mały, gruszkowaty, czworoboczny, bliźniaczy górny i dolny. Mię­śnie te współdziałają we wszystkich ruchach w stawie biodrowym. Są unerwione przez nerwy: udowy, zasłonowy, pośladkowy górny i dolny.

Mięśnie uda rozpoczynają się na kości miednicznej i udowej, a kończą się na końcach kości goleni. Tworzą one trzy grupy: przednią, tylną i przyśrodkową. Grupę przednią stanowi mięsień czworo- głowy uda, powodujący zginanie w stawie biodrowym i prostowanie w stawie kolanowym. Mięsień ten unerwia nerw udowy. Do grupy tylnej należą mięśnie: dwugłowy uda, półścięgnisty i półbłoniasty, współdziałające przy prostowaniu uda w stawie biodrowym i zginające kończynę w stawie kolanowym. Unerwia je nerw kulszowy. Grupa przyśrodkową składa się z mięśni: grzebieniowego, smukłego oraz przywodziciela wielkiego, długiego i krótkiego. Mięśnie te powo­dują ruch przywodzenia w stawie biodrowym. Wszystkie są unerwione przez nerw zasłonowy.

W górnej części uda pod więzadłem pachwinowym biegnie kanał udowy. Rozpoczyna się pierścieniem udowym, a kończy na po­wierzchni przedniej uda rozworem odpiszczelowym; jego ścianę boczną stanowi żyła udowa.

Mięśnie goleni biorą początek na końcu dalszym kości udowej i na kościach goleni, kończą się na kościach stopy. Topograficznie dzieli się je na trzy grupy: przednią, tylną i boczną. Grupę przed­nią stanowią mięśnie: prostownik długi palców, piszczelowy przedni, prostownik długi palucha. Mięśnie te prostują stopę i palce stopy. Są unerwione przez nerw strzałkowy głęboki. Grupę tylną stanowią mięśnie: trój głowy łydki, którego ścięgno piętowe (Achillesa) przycze­pia się do guza piętowego, piszczelowy tylny, zginacz długi palców, zginacz długi palucha. Mięśnie te powodują zginanie stopy i palców stopy, przywodzenie i odwracanie stopy. Unerwione są przez nerw pi­szczelowy. Do grupy bocznej należą mięśnie: strzałkowy długi i krótki, powodujące odwodzenie i nawracanie stopy. Są unerwione przez nerw strzałkowy powierzchowny.

Mięśnie stopy dzielą się na mięśnie grzbietu stopy i mięśnie podeszwy. Mięśnie grzbietu stopy stanowią: mięsień prostow­nik krótki palców i mięsień prostownik krótki palucha. Unerwia je nerw strzałkowy głęboki. Mięśnie podeszwy to mięśnie: palu­cha, palca małego i środkowe. Mięśnie podeszwy zginają, odwodzą oraz przywodzą palce stopy. Mają również duże znaczenie w utrzyma­niu prawidłowego wysklepienia stopy. Są unerwione przez nerw podeszwowy boczny i przyśrodkowy — gałęzie nerwu piszczelowego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.