Mięśnie klatki piersiowej

Mięśnie klatki piersiowej dzielą się również na trzy warstwy: po­wierzchowną, środkową i głęboką. Mięśnie powierzchowne przyczepiają się do mostka i żeber oraz do łopatki,”obojczyka i kości ramiennej. Grupę „tę stanowią mięśnie: piersiowy większy, piersiowy mniejszy i zębaty przedni. Wszystkie współdziałają przy ruchach obrę­czy barkowej i ramienia oraz działają jako pomocnicze mięśnie wdechowe. Do grupy mięśni warstwy środkowej należą mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne (wdechowe) i wewnętrzne (wydecho­we). Do mięśni warstwy głębokiej należy mięsień po­przeczny klatki piersiowej rozpostarty między mostkiem i żebrami oraz przeponą. Przepona oddziela jamę klatki piersiowej od jamy brzusznej i przyczepia się do kręgów lędźwiowych do żeber. W przeponie znajdują się trzy otwory: 1) rozwór aortowy leżący ku przodowi od kręgosłupa; przechodzą przez niego aorta i limfatyczny przewód piersiowy; 2) rozwór prze­łykowy, przez który przechodzą przełyk i nerwy błędne (prawy i le­wy) oraz 3) otwór żyły głównej, przez który przechodzi z jamy brzusznej do klatki piersiowej żyła główna dolna. Przepona podczas skurczów obniża się ku dołowi. Jest ona najsilniejszym mięśniem wdechowym. Bierze również udział w wydalaniu kału i moczu, a u kobiet działa w czasie porodu. Unerwiona jest przez nerwy prze­ponowe.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.