Zaburzenia czynności przysadki

W patofizjologii wydzielania wewnętrznego szczególne miejsce zajmują zaburzenia czynności przysadki ze względu na wzajemne od­działywanie przysadki z układem nerwowym, jej nadrzędność regula­cyjną w stosunku do innych gruczołów dokrewnych i szeroki zakres działania hormonów wydzielanych przez przedni jej płat. Wykazano, że zmiany aktywności tych hormonów, a zatem adrenokortykotropiny (ACTH, hormonu zwiększającego syntezę i wydzielanie glikokortyko­steroidów przez korę nadnerczy), hormonu luteinizującego (LH, pobu­dzającego czynności rozrodcze), folikulostymuliny (FSH, hormonu po­budzającego dojrzewanie pęcherzyków Graafa w jajniku i kanalików nasiennych w jądrach) oraz prolaktyny (LTH, pobudzającej rozrost gruczołów mlecznych i produkcję progesteronu w ciałku żółtym), wy­wołują zaburzenia w biosyntezie hormonów steroidowych kory nadnerczy i gruczołów płciowych, a także w biosyntezie białek i we wzroście (w tym wypadku działa somatotropina — STH, hormon wzro­stu pobudzający wzrost kości, chrząstek i masy ciała). Niedobór lub zmniejszona aktywność folikulostymuliny (FSH) zaburza spermatoge­nezę (dojrzewanie plemników) i oogenezę (dojrzewanie pęcherzyków Graafa w jajniku); ponadto zaburzenia w wydzielaniu folikulostymuli­ny i prolaktyny (LTH) mogą wywołać zmiany w czynności ośrodkowe­go układu nerwowego.

Niedoczynność przedniego płata przysadki wówczas, gdy orga­nizm znajduje się jeszcze w okresie wzrostu, może spowodować karło­watość, ogólne wyniszczenie, utratę czynności płciowych, ogólne osła­bienie, obniżenie podstawowej przemiany materii i zaburzenia psy­chiczne. Najpełniej objawy te występują w charłactwie przysadkowym (choroba Glińskiego — Simmondsa).

Nadczynność przysadki, wywołująca m.in. chorobę Cushinga, objawia się znacznym otłuszczeniem, zaburzeniami czynności płciowych, nadciśnieniem oraz zmianami kostnymi i skórnymi. Przy nadmiernym wydzielaniu samototropiny (STH) może wystąpić ponadto gigantyzm lub akromegalia, w zależności od tego, czy nad­czynność wystąpiła przed zakończeniem wzrostu (gigantyzm) czy po jego zakończeniu i zarośnięciu chrząstek nasadowych (akromegalia).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.