Tkanki łączne o charakterze swoistym

Tkanki tej grupy wyróżniają się cechami swoistymi, wynikającymi z pełnionych przez nie czynności. Do grupy tej zalicza się tkanki: tłu­szczową, barwnikową i siateczkową.

Tkanka tłuszczowa zbudowana jest z komórek wypełnionych tłu­szczem, który w postaci wielkiej kropli spycha na obwód cytoplazmę i jądro komórkowe. Tkanka ta magazynuje tłuszcz zapasowy, który sta­nowi materiał energetyczny niezbędny do wytwarzania ciepła. Dzięki właściwościom fizycznym tłuszczu, tkanka tłuszczowa podskórna jest izolatorem termicznym oraz amortyzuje wstrząsy.

Tkanka barwnikowa ma liczne komórki zawierające ciemny barw­nik zwany melaniną. Występuje ona w dużej ilości w błonie naczy­niowej gałki ocznej, zwłaszcza w jej części przedniej — tęczówce.

Tkanka siateczkowa jest zbudowana z komórek gwiazdkowatych. Komórki te wraz z wypustkami protoplazmatycznymi tworzą siatecz­kę, w oczkach której położone są limfocyty. Tkanka siateczkowa stanowi zrąb dla szpiku kostnego, śledziony i węzłów chłonnych. Ko­mórki tkanki siateczkowej są zdolne do fagocytozy i pinocytozy, mogą magazynować substancje koloidalne oraz mogą poruszać się ruchem pełzakowatym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.