Trzustka

Trzustka składa się z części wewnątrzwydzielniczej oraz zewnątrz wydzielniczej wytwarzającej tzw. sok trzustkowy będący mieszaniną wydzielin różnych komórek trzustki i transpor­towany przez „przewód” trzustkowy do dwunastnicy. Głównymi skład­nikami soku trzustkowego są wodorowęglany (przyczyniające się do alkalizacji treści jelitowej) oraz enzymy trawienne, takie jak trypsyna, chymotrypsyna i karboksypeptydaza – rozkładające białka, lipaza – rozkładająca tłuszcze, amylaza — rozkładająca wielocukry oraz rybonukleaza i dezoksyrybonukleaza — rozkładające kwasy nukleino­we. Enzymy te wydzielane są w formie nieczynnej i dopiero w dwu­nastnicy ulegają aktywacji pod wpływem enterokinazy, enzymu po­chodzącego z komórek błony śluzowej jelita.

Wydzielanie soku trzustkowego w czasie posiłku stymulują hormo­ny jelitowe, głównie sekretyna, która pobudza wydzielanie enzymów trawiennych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.