Podstawowa przemiana materii

Podstawową przemianą materii (PPM) nazywa się tempo przemiany materii (wydatek energii w jednostce czasu) u człowieka pozostającego w warunkach zupełnego spokoju fizycznego i psychicz­nego nie mniej niż 12 godz. po spożyciu posiłku (na czczo), wkrótce po co najmniej 8 godz. snu i w warunkach komfortu cieplnego. Jest to tempo przemiany materii niezbędne do podtrzymania podstawo­wych procesów życiowych. Około 1/4 energii wydatkowanej przez organizm w wymienionych wyżej warunkach związane jest z czyn­nością mózgu.

Wielkość PPM zależy od wieku, płci oraz masy i składu ciała. Prze­ciętna wielkość PPM u dorosłego człowieka o masie 70 kg wynosi 285 kJ na godzinę (kJ/h). Aby zredukować różnice międzyosobnicze, wiel­kość PPM przelicza się na m2 powierzchni ciała. U dzieci waha się w granicach 180-220 kJ/m2, u mężczyzn w młodym i średnim wieku wy­nosi 150-170 kJ/m2, a w starszym wieku maleje (powyżej 50 lat) — 135-150 kJ/m2. U kobiet PPM jest przeciętnie o 7-10 kJ/m2 niższa niż u mężczyzn (4,19 kJ = 1 kcal).

Wielkość PPM zwiększa się w różnych stanach chorobowych, np. w nadczynności tarczycy, w chorobach przebiegających z gorączką, z nad­miernym napięciem nerwowego układu współczulnego itp. U ludzi zdrowych wzrost PPM jest skutkiem przekarmienia oraz diety wysokobiałkowej. PPM zmniejsza się w niedożywieniu i głodzie oraz z nie­doczynności tarczycy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.