Nukleotydy

Jest to grupa związków drobnocząsteczkowych, po­chodnych zasad organicznych — puryny i pirymidyny, występujących na ogół w połączeniu z kwasem fosforowym i cukrami. Nukleotydy pełnią w organizmie bardzo ważną rolę regulacyjną. Z nukleotydów zbudowane są cząsteczki kwasów nukleinowych kontrolujących synte­zę białek — kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) i rybonukleinowego (RNA). Do nukleotydów zaliczane są także związki kontrolujące przebieg procesów energetycznych, ta­kie jak kwas adenozynotrójfosforowy (ATP) i kwas adenozynodwufosforowy (ADP) oraz nukleotydy biorące udział w transporcie elektro­nów w procesach utleniania, takie jak dwunukleotyd nikotynamido- adeninowy (NAD), jego fosforan (NADP) oraz dwunukleotyd flawino- adeninowy (FAD).

Nukleotydy są wytwarzane w organizmie ze składników innych związków organicznych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.