Nadmiar energetyczny

Spożywanie pokarmu w ilości nadmiernej w stosunku do zapotrzebo­wania energetycznego prowadzi do zwiększonego odkładania tłuszczu w tkance tłuszczowej. Przyrost masy ciała z tym związany jest najintensyw­niejszy w czasie pierwszych dwóch tygodni przekarmiania. Później tempo wzrostu masy ciała maleje na skutek wzrostu tempa przemiany materii, co wiąże się głównie z działaniem hormonu tarczycy – trójjodotyroniny, która wytwarzana jest z tyroksyny.

Otyłość jest stanem, w którym występuje nadmiar tkanki tłu­szczowej, tzn. masa tkanki tłuszczowej przekracza 20% masy ciała u mężczyzn i ok. 28% masy ciała u kobiet. W praktyce o otyłości mówi się wówczas, gdy masa ciała przekracza o 10% należną masę ciała. Kryterium to nie jest zbyt precyzyjne, ponieważ nie może być stoso­wane u osób z przerostem mięśni (kulturystów) oraz u chorych z obrzę­kami.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.