Dobowy wydatek energii

Dobowy wydatek energetyczny u ludzi o przeciętnej aktywności ru­chowej wynosi 8500-12500 kJ/dobę (2000 – 3000 kcal/dobę). U ludzi bardzo ciężko pracujących fizycznie, np. u robotników leśnych, górni­ków, intensywnie trenujących sportowców dobowy wydatek energe­tyczny często wynosi 25000 kj/dobę (ok. 6000 kcal/dobę), a najwyższe wartości sięgają 30000 kJ/dobę (ok. 8000 kcal/dobę). Obliczanie dobo­wego wydatku energii ma istotne znaczenie dla ustalenia zapotrzebo­wania energetycznego (pokarmowego) różnych grup ludzi.

Wielkość dobowego wydatku energii określa się po dokładnym usta­leniu czasu wykonywania różnych czynności i wypoczynku w ciągu doby oraz zmierzeniu wydatku energii metodą kalorymetrii pośredniej w spoczynku i podczas każdej czynności.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.