Osocze

Osocze jest płynną częścią krwi, zawierającą 91-92% wody. Wśród substancji stałych głównym składnikiem są białka: albuminy, glo­buliny i fibrynogen. Albuminy mają za zadanie utrzymywanie wo­dy w naczyniach krwionośnych poprzez wywieranie tzw. ciśnienia on­kotycznego (koloido-osmotycznego). Obniżenie stężenia białka we krwi, a przede wszystkim albumin, prowadzi do przechodzenia nad­miernych ilości wody z krwi do tkanek i do obrzęku.

Globuliny tworzą trzy frakcje: alfa, beta i gamma. Pierwsze dwie zawierają białka przenoszące żelazo, miedź, hormony itp. We frakcji beta znajdują się m.in. enzymy krwi. Frakcja gamma-globulin zawiera przede wszystkim ciała odpornościowe (przeciwciała), stąd też na podstawie stężenia gamma-globulin w osoczu ocenia się stan od­porności ustroju.

Fibrynogen jest wytwarzany przez komórki układu siateczkowo-śródbłonkowego w wątrobie. Odgrywa ważną rolę w procesie krzepnięcia krwi, ponieważ pod wpływem odpowiednich czynników powstają z niego nitki fibry ny, czyli włóknika.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.