Limfocyty

Rozróżnia się dwa rodzaje tych białych ciałek krwi: limfocyty T i B. Pierwsze mają zdolność wykrywania i unieszkodliwia­nia czynników obcych dla organizmu, stanowią więc ważne ogniwo w mechanizmach tzw. odporności komórkowej. Limfocyty B wy­twarzają białka zwane immunoglobulinami, które pełnią funk­cję specyficznych przeciwciał. Limfocyty B uczestniczą w procesach tzw. odporności humoralnej.

Płytki krwi, czyli trombocyty, są tworami bezjądrzastymi, o inten­sywnych procesach przemiany materii. Mają one zdolność adhezji, czyli przylegania do ścian uszkodzonego naczynia krwionośnego i agregacji, czyli wzajemnego przylegania do siebie i tworzenia większych skupisk. Zlepione płytki krwi wydzielają wiele związków chemicznych o różnym sposobie działania, m.in. czynniki uczestniczą­ce w mechanizmie krzepnięcia krwi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.