Klasyfikacja chorób

Istnieje kilka klasyfikacji chorób, w zależności od różnego „punktu widzenia” różnych dyscyplin na to zagadnienie.

Każda klasyfikacja ma określone wady i zalety. Wyróżnia się m.in.:

1)  podział oparty na podstawowej przyczynie wywołującej chorobę, noszący nazwę podziału etiologicznego, który dzieli choro­by na zakaźne i niezakaźne;

2)  podział topograficzno-anatomiczny, który rozróżnia choroby poszczególnych narządów (np. serca, wątroby, nerek) lub układów (np. układu krążenia, układu wydzielania wewnętrznego); po­działowi temu „zarzuca się” powierzchowność, bowiem choroba nie ogranicza się do jednego narządu czy układu, ale powoduje zawsze skutki ogólnoustrojowe; ze względu na wartości praktyczne, podział ten jest jednak często używany;

3)  podział oparty o wiek i płeć, który wyróżnia choroby wieku dziecięcego, podeszłego, kobiece itp.;

4)  podział podnoszący rolę czynnika genetycznego, który dzieli choroby na: dziedziczne, wrodzone i nabyte;

5)  podział oparty na mechanizmach czynnościowych, wyróżnia m.in. choroby alergiczne, zwyrodnieniowe, nerwicowe itp.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.