Czynniki mechaniczne

Skutkiem działania czynników mechanicznych na organizm jest uraz. W zależności od charakteru czynnika, siły jego działania oraz oporności tkanek mogą powstać takie uszkodzenia, jak zgniecenie, złamanie, wstrząśnienie, przerwanie ciągłości tkanki, czyli rana i in. Mniejszym lub większym uszkodzeniom anatomicznym mogą towarzyszyć groźne w skutkach zaburzenia czynnoś­ciowe. Najcięższą ich postacią jest wstrząs pourazowy, przebiegający ze spadkiem ciśnienia krwi, zmianami w czynności serca, zaburzeniami oddechowymi, obniżeniem ciepłoty (temperatury) ciała i zaburzeniami czynności układu nerwowego. Jest to ogólna reakcja organizmu na bodźce przekraczające granice jego zdolności przystosowawczych.

Patogenny wpływ przyspieszeń na organizm zaznacza się zwła­szcza wówczas, gdy działają one wzdłuż długiej osi ciała. Występują wtedy przeciążenia doprowadzające przede wszystkim do zmian w rozmieszczeniu krwi krążącej w naczyniach. Gdy przyspieszenie dzia­ła w kierunku „kończyny — głowa”, krew może nagromadzić się w gór­nej połowie ciała, powodując pękanie naczyń mózgowych, przepełnio­nych krwią naczyń siatkówki oka i tzw. widzenie czerwone. Przy działaniu przyspieszenia w kierunku „głowa – kończyny”, krew gromadzi się w dolnej połowie ciała, wywołując niedokrwienie mózgu, utratę przytomności i tzw. czarne zamroczenie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.