Narządy zmysłów

Kontakt organizmu z otoczeniem zależy od działania receptorów i narządów zmysłów. Wyróżnia się 6 rodzajów narządów zmysłów: powo­nienia, smaku, wzroku, słuchu, równowagi i dotyku. Każdy z nich ma swoiste receptory, wrażliwe wyłącznie na określony typ bodźców.

Narząd powonienia

Narząd powonienia znajduje się w błonie śluzowej jamy no­sowej, w miejscu zwanym okolicą węchową. Jest to skupisko komórek węchowych, których wypustki tworzą receptory wę­chowe. Neuryty tych komórek tworzą nerw węchowy, który stanowi początek drogi węchowej, kończącej się prawdopodobnie w zakręcie hipokampa i w zakręcie obręczy (w mózgu).

Narząd smaku

Narząd smaku stanowią kubki smakowe brodawek języka. Nie­wielka liczba kubków smakowych znajduje się również w na­błonku podniebienia miękkiego, nagłośni i śluzówki jamy ustnej. Kub­ki smakowe są unerwione przez nerw twarzowy i nerw językowo-gard­łowy. Ośrodkiem smakowym jest zakręt zaśrodkowy w mózgu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.