Narządy dodatkowe

Narządy dodatkowe gałki ocznej stanowią mięśnie i aparat och­ronny gałki. Mięśnie gałki ocznej leżą w ciele tłuszczowym oczodołu. Są to mięśnie proste (górny, dolny, przyśrodkowy, boczny) i skośne (górny, dolny). Mają one przyczep początkowy na pierścieniu ścięgnistym w okolicy kanału wzrokowego, a końcowy na twardówce. Ich rola polega na poruszaniu gałką oczną i dogodnym jej ustawieniu, w celu najwyraźniejszego widzenia.

Aparat ochronny oka składa się z brwi, powiek, spojówki, na­rządu łzowego i ciała tłuszczowego. Brwi zbudowane są ze skóry bo­gatej w gruczoły łojowe i potowe. Ze skóry wyrastają mocne włosy, układające się poziomo lub łukowato. Powieki, górna i dolna, są fałdami skórno-śluzowymi nasuniętymi na gałkę oczną od przodu. Po­między skorą i warstwą śluzową znajduje się płytka łącznotkankowa, tzw. tarczka. Zawiera ona gruczoły łojowe, których przewody otwierają się na brzegu powieki. Pomiędzy skórą a tarczką leży część powiekowa mięśnia okrężnego oka i mięsień tarczkowy. Brzeg powie­ki, z którego wyrastają rzęsy, ogranicza szparę powiekową. Spo­jówki (tunica coniunctiva) pokrywają tylną powierzchnię powiek i przednią powierzchnię gałki ocznej. Przestrzeń zawarta pomiędzy spo­jówką powiek a spojówką gałki zwana jest workiem spojówko­wym. Narząd łzowy zbudowany jest z gruczołu łzowego i dróg łzowych. Gruczoł łzowy leży w górno-bocznej części oczodołu. Je­go przewody odprowadzające kończą się w worku spojówkowym. Drogi łzowe rozpoczynają się na brzegach powieki górnej i dolnej punktami łzowymi. W następstwie ruchów powiek łzy odpływają . przez punkty łzowe worka spojówkowego do woreczka łzowego, który przechodzi w przewód nosowo-łzowy kończący się w przewodzie noso­wym dolnym jamy nosowej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.