Tony serca

W czasie prawidłowego cyklu pracy serca słyszalne są przez steto­skop (słuchawkę lekarską) dwa tony: pierwszy ton – niski, wyd­łużony, pojawiający się na początku skurczu komór — związany jest z zamknięciem się zastawek przedsionkowo-komorowych (jest on wyni­kiem drgania ich płatków, strun ścięgnistych oraz napinającego się mięśnia sercowego), drugi ton — wysoki, krótki, pojawiający się wraz z rozpoczęciem się rozkurczu komór — wywołany jest drganiami zamykających się zastawek półksiężycowatych. Tony serca są zjawi­skiem fizjologicznym, natomiast w pewnych warunkach patologicz­nych powstają w czasie pracy serca nieprawidłowe zjawiska akustycz­ne, tzw. szmery. Krew płynie bezszmerowo, gdy przepływ krwi jest płynny. W niektórych chorobach serca, np. w zwężeniu lub niedomy­kalności zastawek serca, przepływ krwi przez zwężone ujście, czy też przeciekanie krwi w nieprawidłowym kierunku przez uszkodzone ujś­cie, jest przyczyną powstawania szmerów. Osłuchiwanie i graficzny za­pis tonów serca (fonokardiogram), pozwalające na lokalizację zjawisk akustycznych w czasie cyklu pracy serca, mają ogromne znaczenie w diagnostyce klinicznej, zwłaszcza w diagnostyce wad serca.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.