Stawy kończyny dolnej

Kończyna dolna jest połączona z tuło­wiem za pomocą stawów obręczy kończyny dolnej: dwóch stawów krzyżowo-biodrowych, które utworzone są przez powierzchnie uchowate kości biodrowych i kości krzyżowej, oraz spojenia ło­nowego — chrząstkozrostu utworzonego przez kości łonowe, prawą i lewą.

Obręcz kończyny dolnej jest połączona z kończyną dolną wolną za pomocą stawu biodrowego, będącego stawem wieloosiowym. Staw ten tworzy głowa kości udowej i panewka kości miednicznej. Za­chodzą w nim ruchy zginania i prostowania, odwodzenia i przywodze­nia oraz ruchy obrotowe. Staw kolanowy tworzą kości: udowa, piszczelowa i rzepka. Jamę stawową dzielą dwie łękotki: boczna i przyśrodkowa. W stawie kolanowym możliwe są ruchy zginania i pro­stowania oraz przy zgiętej kończynie — ruchy obrotowe.

Staw skokowo-goleniowy łączy kości goleni z kością sko­kową. Wykonuje ruchy zginania i prostowania. Staw skokowo-piętowy pozwala na wykonywanie ruchów odwraca­nia i odwodzenia. Stawy międzystępowe i stepowo-śródstopne stanowią połączenia półścisłe. Stawy śródstopno-paliczkowe i międzypaliczkowe stopy wykonują ruchy zgina­nia i prostowania oraz odwodzenia i przywodzenia palców stopy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.