Kości kończyny dolnej

Szkielet kończyny dolnej dzieli się na koś­ci obręczy kończyny dolnej i kości kończyny dolnej wolnej.

Obręcz kończyny dolnej tworzy kość miedniczna (os coxae), powstała ze zrośnięcia się trzech kości: kości biodrowej, kości kulszowej i kości łonowej. Pierwotnie łączy je chrząstka, która później kostnieje. W miejscu połączenia tych kości tworzy się na powierzchni zewnętrznej głęboki dół zwany panewką biodrową. Kość biodrowa stanowi część górną kości miednicznej, kość kulszowa — część zwróconą ku dołowi i ku tyłowi, a kość łono­wa część skierowaną ku górze i ku przodowi. W kości biodrowej wyróżnia się trzon i talerz. Górny brzeg talerza tworzy grzebień biodrowy. Na powierzchni wewnętrznej talerza znajduje się dół biodrowy. Kość kulszowa dzieli się na trzon i gałąź kości kulszowej. Na trzonie występują dwie wyniosłości: guz kulszowy i kolec kulszowy. W kości łonowej wyróżnia się gałąź górną i ga­łąź dolną. Gałęzie kości łonowej i gałąź kości kulszowej ograniczają otwór zasłoniony.

Miednica jest pierścieniem kostnym, utworzonym z kości krzyżowej, kości guzicznej i z dwóch kości miednicznych. Miednica dzieli się na część górną, zwaną miednicą większą, i część dolną — miednicą mniejszą.

Kości kończyny dolnej wolnej. Szkielet kończyny dolnej wolnej tworzą: kość udowa, rzepka, kości goleni, do których należy kość piszczelowa i strzałkowa, oraz kości stopy, którą tworzą kości stępu, śródstopia i kości palców. Kość udowa (femur) jest kością długą. Wyróżnia się w niej: koniec bliższy (górny) tworzący głowę osadzoną na szyjce, część środkową stanowiącą trzon oraz koniec dal­szy (dolny) mający kłykieć boczny i przyśrodkowy. Rzepka (patella) ma skierowaną ku górze podstawę oraz zwrócony ku dołowi wierz­chołek.

Kość piszczelowa (tibia) leży po stronie przyśrodkowej goleni. Na końcu bliższym znajdują się dwa kłykcie: boczny i przyśrodkowy, pokryte powierzchnią stawową górną. Poniżej kłykci jest trzon kości piszczelowej. Na końcu dalszym wyróżniamy kostkę przyśrodkową i powierzchnię stawową dolną. Kość strzałkowa, czyli strzałka (fibula), leży po stronie bocznej goleni. Na końcu bliższym posiada głowę, a na dalszym — kostkę boczną.

Kości stępu (ossa tarsi) ułożone są w dwóch odcinkach — przed­nim i tylnym. Odcinek tylny (bliższy) stanowi kość skokowa (taluś) i pod nią leżąca kość piętowa (calcaneus). Kość piętowa ma silnie wysunięty ku tyłowi guz piętowy. Odcinek przedni (dalszy) kości stępu składa się z kości łódkowatej, kości sześciennej i kości kli­nowatych: przyśrodkowej, pośredniej i bocznej.

Kości śródstopia (ossa metatarsi) jest pięć. Każda kość śród­stopia posiada podstawę, trzon i głowę. Kości palców stopy sta­nowią paliczki. Palec pierwszy, czyli paluch (hallux), składa się z paliczka bliższego i dalszego. Pozostałe palce stopy mają po trzy pa­liczki: bliższy, środkowy i dalszy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.