Alergia

Działanie antygenu na ustrój wywołuje reakcje odpornościowe, ale może też powodować wystąpienie jakościowo zmienionych, swoi­stych odczynów tkankowych. Odczyny takie nazywane są reakcjami alergicznymi, a powstający wówczas stan nad­wrażliwości — alergią. Przyczyną choroby alergicznej jest niepro­porcjonalnie silna do działania antygenu (alergenu) — reakcja organizmu, a nie uszkadzające działanie obcej substancji. W zależnoś­ci od czasu wystąpienia odczynu po podaniu alergenu i od charakteru reakcji wyróżnia się dwa typy odpowiedzi: natychmiastową i opóźnioną. W każdym przypadku reakcja występuje dopiero po powtórnym wprowadzeniu alergenu, niezbędnym do wy­tworzenia przeciwciał lub uruchomienia odpowiednich mechanizmów, charakterystycznych dla odczynu komórkowego.

Odczyny humoralne, natychmiastowe

Odczyny natychmiastowe są związane z działaniem limfocytów B i ich komórek potomnych — plazmocytów. Komórki te wytwarzają przeciwciała, a odczyny wywołane przez nie nazywane są odczynami humoralnymi. Istnieją trzy rodzaje odczynów hu- moralnych: reakcja anafilaktyczna, reakcja cytolityczna i działanie kompleksu „antygen-przeciwciało”.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.