Struktury cytoplazmatyczne

Siateczka śródplazmatyczna lub endoplazmatyczna jest to sy­stem błon lipidowo-białkowych dzielący komórkę na wiele przedzia­łów, w których niezależnie od siebie mogą zachodzić różne procesy

chemiczne. Siateczka śródplazmatyczna tworzy wewnątrz komórki twory w kształcie pęcherzyków, cystern (spłaszczonych pęcherzyków) oraz kanalików łączących się z błoną komórkową, błoną jądrową oraz z aparatem Golgiego. Rozróżnia się siateczkę śródplazmatyczną ziar­nistą (szorstką), do której przylegają rybosomy oraz gładką pozbawioną rybosomów. W rybosomach siateczki śródplazmatycznej ziarnistej odbywa się synteza białek, które następnie przez system kanalików siateczki transportowane są wewnątrz komórki lub poza komórkę.

W pęcherzykach i kanalikach siateczki śródplazmatycznej zachodzą różne procesy, np. w komórkach kory nadnerczy — synteza hormonów steroidowych, w komórkach mięśniowych — gromadzenie i uwalnia­nie jonów wapniowych itp.

Aparat Golgiego. Jest to również system błon tworzący strukturę złożoną z kanalików i pęcherzyków, znajdującą się zwykle w pobliżu jądra komórkowego. W aparacie Golgiego syntetyzowane są wielocuk­ry i glikoproteidy, ulegają tutaj zagęszczeniu wydzieliny komórkowe oraz formowane są pęcherzyki wydzielnicze.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.