Cytoplazma

Cytoplazma jest to koloidowa substancja wypełniająca wnętrze komórki. Jej głównymi składnikami są białka oraz woda, której zawar­tość wynosi ok. 85%. Znaczną część białek cytoplazmatycznych stano­wią enzymy. W cytoplazmie występują ponadto składniki mineralne oraz substancje zapasowe: ziarna glikogenu oraz kuleczki tłuszczu.

Wśród białek cytoplazmatycznych ważną rolę odgrywają białka kurczliwe, tworzące system kanalików — mikrotubuli oraz włókienek kurczliwych.

Mikrotubule zbudowane są z białka kurczliwego — tubuliny. Umożliwiają one przemieszczanie się w cytoplazmie różnych struktur wewnątrzkomórkowych, np. pęcherzyków wypełnionych wydzielinami komórki, rybosomów, ziarenek pigmentu itp. Włókienka kurczliwe zbu­dowane z białek aktyny i miozyny powodują ruchy komórek oraz zmiany ich długości i kształtu. Szczególnie dobrze rozwinięty system włókienek kurczliwych występuje w komórkach mięśniowych.

Mikrotubule, włókienka kurczliwe i innego typu włókienka białko­we znajdujące się w cytoplazmie tworzą szkielet komórki, nadający jej kształt i odpowiednią sztywność.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.