Temperatura ciała i termoregulacja w czasie wysiłku

Podczas skurczów mięśni wytwarzane są w nich znaczne ilości ciep­ła. Powoduje to szybki wzrost temperatury wewnętrznej ciała, sięgają­cy nawet 2-3°C. Po upływie kilku do kilkunastu minut pracy nastę­puje stabilizacja temperatury ciała na podwyższonym poziomie. Wyso­kość tego poziomu zależy od intensywności pracy, natomiast nie zale­ży od temperatury otoczenia w dość szerokim jej zakresie. Podczas długotrwałych wysiłków, po kilkudziesięciu minutach pracy występuje tendencja do dalszego wzrostu temperatury ciała.

Usuwanie nadmiaru ciepła z organizmu podczas wysiłku zachodzi głównie na drodze parowania wydzielanego potu. Podczas cięż­kich wysiłków intensywne pocenie pojawia się już w pierwszych minu­tach. Oddawanie ciepła do otoczenia ułatwia także zwiększony prze­pływ krwi przez skórę.

Z potem organizm traci duże ilości wody. W podwyższonej tempera­turze otoczenia straty wody podczas wysiłków sięgają kilku litrów. Odwodnienie organizmu wywiera niekorzystny wpływ na czynność wielu narządów i przyczynia się do zmniejszenia skuteczności termoregulacji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.