Riketsje

Riketsje to bardzo małe, pałeczkowate bakterie. W poprzednich la­tach, kiedy nie znano ich właściwości biologicznych, wydzielono je w osobną grupę drobnoustrojów i nadano im nazwę od nazwiska amery­kańskiego bakteriologa Howarda Taylora Rickettsa, który je badał. Nazwa ta tradycyjnie jest utrzymywana.

Od innych grup bakterii riketsje różnią się tym, że nie rosną na pożywkach sztucznych (martwych), a tylko w organizmach żywych lub w hodowlach komórek in vitro. Cecha ta utrudnia badanie i roz­poznawanie tych drobnoustrojów, ponieważ można je hodować tylko w specjalistycznych laboratoriach.

Drugą cechą odróżniającą riketsje od innych bakterii jest to, że z jednego organizmu (chorego lub nosiciela) do organizmu drugiego (zdrowego) przenoszone są głównie przez owady (wszy, pchły, kle­szcze).

Riketsje wywołują ciężkie choroby, zwane riketsjozami, zarów­no u ludzi, jak i u zwierząt, również hodowlanych. W Polsce z riketsjoz występował dur plamisty (wojenny, wysypkowy, więzienny itd.), obecnie nie notowany, bardzo rzadko zdarza się tzw. choroba Brilla. Obie choroby wywoływane są przez riketsję duru plamistego (Rickettsia prowazeki). Izoluje się także riketsję duru en­demicznego, znacznie łagodniejszego od duru plamistego. Riketsja ta przenoszona jest przez pchły. Inne riketsjozy występują w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w strefie tropikalnej.

Podczas epidemii riketsjoz bardzo skuteczne są zabiegi dezynsekcyjne (odwszawianie), ograniczające znacznie szerzenie się choroby.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.