Podział pierwszy

Podział ten jest oparty głównie na budowie komórki – a u wirusów pojedynczej cząsteczki zwanej wirionem – i na sposobach rozmnaża­nia się. Według tego podziału drobnoustroje dzieli się na:

1) drobnoustroje jednokomórkowe, takie jak: bakterie, riketsje, chlamydie, mikoplazmy, pierwotniaki i niektóre grzyby (drożdże);

2) wielokomórczaki (brak pełnych przegród między komórka­mi), do których zalicza się głównie grzyby, ale bez grzybów kapelu­szowych;

3) twory komórkopodobne, tj. wirusy.

Do drobnoustrojów zaliczono także glony (algi), porosty i śluzorośla, ale są one tutaj pominięte.

Zaczynając od najmniejszych pod względem wymiarów i od najproś­ciej zbudowanych, omówiono tutaj kolejno: wirusy, bakterie, riketsje, chlamydie, mikoplazmy oraz grzyby i pierwotniaki.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.