Mikoplazmy

Mikoplazmy (Mycoplasma) to nowo wydzielona grupa drob­noustrojów podobnych do bakterii tak pod względem wyglądu ze­wnętrznego, jak i budowy wewnętrznej. Od bakterii różnią się niepo­siadaniem ściany komórkowej (specjalnego rusztowania) wewnątrz błony komórkowej. Dlatego w systematyce zaliczono je do „miękko skórych” (Mollicutes). Brak ściany komórkowej jest głównym powo­dem oporności tych drobnoustrojów na działanie antybiotyków hamu­jących syntezę ściany komórkowej, czyli na działanie penicyliny i ce- falosporyn. Podobnie jak bakterie, mikoplazmy rosną i rozmnażają się także poza organizmem na pożywkach sztucznych, specjalnie wzboga­conych w białko.

Dotychczas nie poznano gatunków mikoplazm żyjących w symbiozie z organizmem człowieka i zwierząt. Izolowane z organizmu człowieka mikoplazmy są komensalami błon śluzowych układu moczowo-płcio­wego i układu oddechowego. Niektóre gatunki są chorobotwórcze dla człowieka. Wywołują głównie nietypowe zapalenia płuc.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.