Chlamydie

Chlamydie są to bardzo małe, ziarniakowate lub pałeczkowate bak­terie, podobne do riketsji. Nazwa ich pochodzi od błony otaczającej komórkę (gr. chlamydos – płaszcz). Chlamydie różnią się od riketsji charakterystycznym sposobem rozmnażania się (szereg etapów podzia­łów pośrednich) wewnątrz zakażonych komórek w organizmie lub w hodowli in vitro. Podobnie jak riketsje, wówczas gdy nie znano jeszcze dokładnie wszystkich właściwości tej grupy drobnoustrojów, wydzielo­no je w osobną grupę, co utrzymuje się tradycyjnie nadal.

W licznych organizmach, np. ptaków, chlamydie żyją jako komensale-oportuniści (nosicielstwo), skąd, jako ze źródeł zakażenia, przeno­szone są do organizmów zdrowych. Od chorych lub nosicieli chlamy­die przenoszone są bezpośrednio, np. drogą płciową, lub – częściej — za pośrednictwem czynników środowiska, takich jak powietrze, kurz, woda.

Chlamydie są chorobotwórcze dla ptaków, ludzi i dla innych ssaków. W Polsce najbardziej znana jest choroba ptasia (ornitoza, papuzica), często występująca jako choroba zawodowa u pracowników ferm i ubojni drobiu, głównie kaczek. Do innych chorób powodowanych przez chlamydie należy ziarniniak weneryczny oraz pływalniane zapalenie spojówek. Leczenie tych chorób nie jest zbyt trudne, ponieważ chlamydie są wrażliwe na działanie większości znanych antybiotyków.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.