Bakterie

Bakterie są 10 —100 razy większe od cząsteczek wirusów. Przeciętne wymiary komórek bakterii wynoszą 1-10 jim (mikrometrów). Zależnie od gatunku, bakterie mają kształt kulisty, walcowaty lub skręcony. Ich błona komórkowa zawiera specjalne rusztowanie zwane ścianą komórkową. Wnętrze komórki wypełnia bakterioplazma i organelle. Brak jest jądra, ponieważ substancje chromatynowe pełniące funkcje jądra nie są otoczone błoną jądrową. W związku z tą charakterystyczną cechą morfologiczną, bakterie zaliczono do króle­stwa Procaryota (przedjądrzaste).

Bakterie mają tak wykształconą przemianę materii, że mogą żyć i rozmnażać się nie tylko w organizmach żywych, lecz i w środowisku martwej materii, np. na sztucznych pożywkach w specjalnych cieplarkach. Tylko nieliczne gatunki utraciły zdolność rozmnażania się poza organizmem żywym. Bakterie rozmnażają się w zasadzie, przez prosty podział bezpłciowy na dwie komórki potomne, bez przygotowa­wczych przemian wewnątrz komórki. Szybkość podziałów jest różna. Na przykład pałeczka okrężnicy w dogodnych warunkach hodowli sztucznej dzieli się co 20 min, a prątki gruźlicy raz na kilkadziesiąt godzin. Przeciętny czas podziałów bakterii waha się w granicach 2-5 godz.

Bakterie zasiedlają, często w dużych ilościach, wszystkie środowi­ska i mikrośrodowiska. Żyją w wodach słodkich i słonych, w glebie, mułach dennych mórz i oceanów, w organizmach ludzi, zwierząt i roś­lin. Ze względu na korzyści i szkodliwość dla organizmu ludzkiego, bakterie można podzielić na trzy duże grupy: bakterie symbiotyczne, czyli wspomagające organizm, bakterie komensalne obojętne dla zdrowia oraz bakterie chorobotwórcze. Z poznanych kilkunastu tysięcy gatunków i odmian bakterii tylko ok. 7%, czyli kilkaset, ma związek z organizmem człowieka, w tym połowa to gatunki i odmiany chorobotwórcze. Pozostałe gatunki bakterii działają korzystnie na organizm lub są nieszkodliwe.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.