Stosunek płciowy

Istnieją liczne analogie między zmianami zachodzącymi w narzą­dach płciowych kobiety i mężczyzny w czasie podniecenia i stosunku płciowego: zmiany te mają podłoże naczyniowe, obejmują także skur­cze licznych włókien mięśniowych oraz wzmożoną czynność wydzielniczą. Pobudzeniu seksualnemu kobiety towarzyszy obrzmienie piersi i „stawianie się” brodawek piersiowych. Jamiste przestrzenie naczynio­we łechtaczki (clitoris) wypełniają się krwią i dochodzi do jej erekcji. W czasie stosunku nabłonek pochwy ulega przekrwieniu i występuje obfite wydzielanie śluzowatej wydzieliny. Fizjologiczne oznaki orgaz­mu — o ile do niego dojdzie — obejmują rytmiczne skurcze pochwy i macicy, przyspieszenie czynności serca i wzrost ciśnienia krwi, a tak­że wzrost napięcia mięśni szkieletowych całego ciała. Orgazm wystę­puje nie zawsze i nie ma kluczowego znaczenia dla zapłodnienia.

Reaktywność seksualna kobiety (libido) w małym stopniu zależy od estrogenów, a znacznie bardziej od androgenów, wydzielanych głównie przez korę nadnerczy. Libido nie zanika po operacyjnym usunięciu jajników ani po wygaśnięciu ich czynności w okresie przekwitania (menopauzy).

Po wytrysku nasienia do pochwy plemniki zachowują swą żywot­ność przez ok. 2 doby — tylko w tym czasie może dojść do zapłodnie­nia. Możliwość zapłodnienia jest ograniczona również czasem życia ja­ja po jajeczkowaniu, który wynosi tylko kilkanaście godzin. Jajo po wydostaniu się z jajnika wskutek owulacji jest wychwytywane przez palczaste strzępki jajowodu wyposażone w rzęski, które nagarniają ja­jo do wewnątrz i popychają w kierunku macicy. Mimo ruchu rzęsek i skurczów mięśniówki gładkiej jajowodu, droga do macicy trwa kilka dni. Ponieważ czas życia jaja jest krótki, do zapłodnienia musi dojść właśnie w jajowodzie.

Licząc od momentu wytrysku, plemniki mogą dotrzeć do jajowodu już w ciągu kilkudziesięciu minut, jednak z pierwotnej liczby kilkuset milionów drogę poprzez macicę do jajowodów przebywa tylko kilka ty­sięcy, reszta ginie. Te, które znalazły się w bezpośrednim sąsiedztwie jaja, posługując się witką przedzierają się przez grupy komórek war­stwy ziarnistej i jeden z nich za pomocą enzymów zawartych w cza­peczce tzw. akrosomu rozpuszcza otoczkę jaja i przedostaje się do wewnątrz. Jajo kończy właśnie swój ostatni podział – jedna jego ko­mórka potomna łączy się z plemnikiem i powstaje znowu komórka wy­posażona w 46 chromosomów (23 + 23). Druga komórka potomna jaja pozbawiona cytoplazmy zostaje wydalona. Przemiany, jakie zaszły w ja­ju po zapłodnieniu, uniemożliwiają wniknięcie innych plemników. Jeże­li jednak jajo nie zostanie zapłodnione, wkrótce ginie i zazwyczaj zosta­je pochłonięte (sfagocytowane) przez komórki błony śluzowej macicy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.