Hormonalna regulacja czynności płciowych mężczyzny

Drugą, obok kanalików nasiennych, składową strukturalno-czynnościową jąder stanowią komórki śródmiąższowe (komórki Leydiga), wy­dzielające najbardziej aktywny męski hormon płciowy — testoste­ron. Hormon ten, o budowie steroidowej, jest podobny do hormonów steroidowych wydzielanych przez korę nadnerczy — do androgenów nadnerczowych . Wydzielaniem testosteronu sterują tzw. hormony tropowe uwalniane przez przysadkę. Hormony te to gonadotrępiny przysadkowe, białkowe substancje hor­monalne charakteryzujące się tym, że działają na gonady obu płci, modyfikując czynność zarówno jąder, jak i jajników. Pojawienie się we krwi znacznych ilości gonadotropin w okresie dojrzewania aktywi­zuje czynność jąder. Dwie główne gonadotropiny to folikulostymulina (FSH) i hormon luteinizujący (LH); ten ostatni w organizmie męskim określany bywa także mianem hormonu pobudzającego komórki śród­miąższowe jądra, czyli Leydiga (ICSH). Zgodnie ze swą nazwą, ICSH pobudza te komórki do produkcji i wydzielania testosteronu. Druga gonadotropina, folikulostymulina, bezpośrednio pobudza spermatoge­nezę, czyli wytwarzanie nasienia. Do prawidłowego prze­biegu tego procesu potrzebne jest działanie zarówno folikulostymuliny, jak i testosteronu.

Zjawisko zwrotnego hamowania wydzielania hormonów tropowych przysadki przez hormony obwodowe występuje także w hormonalnej kontroli czynności jąder, a mianowicie testosteron hamuje wydziela­nie ICSH. Wydzielanie gonadotropin jest regulowane również przez hormony podwzgórzowe, tzw. liberyny.

Brak testosteronu upośledza funkcję wszystkich narządów płcio­wych i często prowadzi do zaburzeń erekcji i ejakulacji. Hormon ten jest także niezbędny do rozwoju tzw. wtórnych cech płcio­wych, a mianowicie: warunkuje rozwój męskiego typu owłosienia na twarzy (broda), głowie i w okolicy łonowej; wpływa na zmianę budo­wy krtani prowadzącą do obniżenia głosu; powoduje ukształtowanie męskiej budowy kośćca i męskiej sylwetki ciała. Ponadto testosteron nasila w organizmie ludzkim procesy syntezy, głównie białek, czyli wywiera działanie anabolizujące, z którym wiąże się większy rozwój tkanki mięśniowej u mężczyzny. Testosteron zwiększa także wydziela­nie erytropoetyny, hormonu nerkowego pobudzającego wytwarzanie krwinek czerwonych w szpiku kostnym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.