Erekcja i ejakulacja

Wprowadzenie plemników do dróg płciowych kobiety jest możliwe dzięki zjawiskom erekcji i ejakulacji.

Erekcja lub wzwód prącia ma podłoże naczyniowe. Istotnymi ele­mentami budowy tego narządu są trzy równolegle biegnące gąbczaste sznury, tzw. ciała jamiste, złożone z przestrzeni naczyniowych. Normalnie przestrzenie te zawierają niewielkie ilości krwi. W czasie podniecenia płciowego tętniczki zaopatrujące ciała jamiste rozszerza­ją się, co powoduje ich wypełnienie krwią i rozciągnięcie, a tym sa­mym usztywnienie i wyprężenie (wzwód) członka. Ciśnienie krwi w przestrzeniach naczyniowych wzrasta tym bardziej, że wypełnione cia­ła jamiste uciskają żyły odprowadzające z nich krew. Wszystko to za­chodzi szybko, często do pełnej erekcji dochodzi w ciągu kilku se­kund.

Tętniczki doprowadzające krew do prącia rozszerzają się w wyniku pobudzającego działania nerwowych włókien układu przy współczulne­go oraz wpływu włókien współczulnych hamującego zwężanie tych na­czyń. Impulsy nerwowe aktywizują także gruczoły uchodzące do cew­ki moczowej: ich śluzowata wydzielina zwilża żołądź prącia, co dodat­kowo ułatwia jego wprowadzenie do pochwy. Cały odruch prowadzący do erekcji może być uruchomiony przez drażnienie receptorów umiejs­cowionych na żołędzi. Ośrodek tego odruchu znajduje się w dolnej części rdzenia kręgowego. Pozostaje on jednak pod ścisłą kontrolą wyższych ośrodków nerwowych — stąd też erekcja jest zazwyczaj na­stępstwem zjawisk psychicznych i ma podłoże emocjonalne. Także za­burzenia erekcji (impotencja) są często uwarunkowane psychicz­nie. Alkohol zmniejsza potencję (hamuje erekcję), najprawdopodob­niej wywierając swój wpływ hamujący za pośrednictwem wyższych oś­rodków nerwowych.

Ejakulacja, czyli wytrysk nasienia, jest również odruchem rdze­niowym, uruchamianym przez drażnienie receptorów na żołędzi prą­cia. Przebiega ona w dwu fazach. W pierwszej fazie zachodzą silne skurcze obejmujące przewody jąder i najądrza, nasieniowód, pę­cherzyki nasienne i gruczoł krokowy. Wynikiem tych skurczów jest przepchnięcie nasienia do cewki moczowej. W drugiej fazie skur­cze mięśni (tzw. opuszkowo – jamistych) u nasady prącia powodują wy­rzucenie nasienia na zewnątrz.

Rytmicznym skurczom mięśni w czasie ejakulacji towarzyszy uczu­cie rozkoszy (o r g a z m), a następnie odprężenia. Po wytrysku nastę­puje tzw. okres refrakcji (o różnym czasie trwania), kiedy kolej­na erekcja nie jest możliwa.

Objętość nasienia pochodzącego z jednego wytrysku (ejakulatu) wynosi 2 — 6 ml, a liczba plemników w 1 ml sięga 100 min. Zachowują one żywotność, a więc zdolność do zapłodnienia jaja w ciągu ok. 24 godz. Zamrożone nasienie może być przechowywane przez długi czas bez utraty żywotności.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.