Czynności rozrodcze mężczyzny

Męskie gruczoły płciowe, czyli jądra, pełnią dwojakiego rodzaju funkcje: 1) wytwarzają męskie komórki rozrodcze (plemniki) w proce­sie tzw. spermatogenezy oraz 2) wydzielają hormony płciowe, a więc są gruczołami wydzielania wewnętrznego.

Spermatogeneza

Główną masę jądra stanowią kanaliki nasienne, wąskie, kręte prze­wody, które są swego rodzaju „fabryką” komórek rozrodczych. Tutaj z komórek niezróżnicowanych, tzw. spermatogonii, drogą kolej­nych podziałów, poprzez stadia spermatocytów (tzw. spermatocytów I i II rzędu) powstają spermatydy, które już bez podziału prze­kształcają się w plemniki. Istotną cechą tych procesów jest reduk­cja liczby chromosomów w komórkach; spermatocyty I rzędu mają — jak wszystkie komórki organizmu — 46 chromoso­mów, tj. 44 chromosomy somatyczne oraz po 1 chromosomie X i Y,

spermatydy i plemniki natomiast mają już tylko 22 chromoso­my somatyczne i 1 chromosom płciowy: X albo Y.

Każdy plemnik w swojej główce ma zmagazynowaną informację ge­netyczną w postaci łańcuchów DNA. Na główkę nałożona jest „czapeczka” zawierająca enzymy, które umożliwiają rozpuszczenie otoczki jaja i wniknięcie plemnika do jego wnętrza (zapłodnie­nie). Szyjka plemnika zawiera mitochondria dostarczające energii dla ruchów długiej witki umożliwiającej komórce poruszanie się w płynnym środowisku z prędkością sięgającą kilku mm/s.

W kanalikach nasiennych znajdują się, oprócz komórek rozrodczych w różnych stadiach rozwoju, także tzw. komórki Sertoliego, pełniące m.in. rolę rusztowania i oddzielające komórki niezróżnicowane od bardziej dojrzałych. Cały cykl produkcyjny plemnika trwa ok. 70 dni, a wydajność jest zaskakująca: liczba plemników powstających w obu jądrach w ciągu 24 godz. sięga kilkuset milionów. Warunkiem prawidłowego przebiegu spermatogenezy jest zejście jąder do moszny, gdzie temperatura jest niższa niż wewnątrz ciała. Zaburzenie polegają­ce na niezstąpieniu jąder z jamy brzusznej (gdzie znajdują się przez część życia płodowego) wymaga leczenia, ponieważ stosunkowo wyso­ka temperatura w jamie brzusznej powoduje zahamowanie spermato­genezy.

Z kanalików nasiennych plemniki przepychane są (w tym okresie nie potrafią się jeszcze poruszać) przewodami wyprowadzającymi do najądrza, gdzie dojrzewają ostatecznie i mogą być magazynowane przez wiele dni. Dalsza droga prowadzi nasieniowodami, do których uchodzą przewody doprowadzające wydzielinę gruczołową pęcherzy­ków nasiennych i gruczołu krokowego (prostaty). Wydzielina pęche­rzyków nasiennych zawiera fruktozę, która stanowi „paliwo” dla poru­szającej się witki plemnika. Łącznie oba gruczoły dostarczają płynu, który zwiększa ruchliwość i żywotność plemników i stanowi ponad 90% całej objętości nasienia (spermy) wyrzuconego w czasie wytrysku, czyli ejakulacji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.